בנייה ירוקה

בנייה אקולוגית

במאות האחרונות השתכללו שיטות הבנייה שלנו בשיעורים משמעותיים וחלה התגודדות מאסיבית של המין האנושי בערים. קדמה הינה דבר מבורך, אך לעיתים כשרצים מהר מאוד קדימה מותרים מאחור נזק מיותר שיכול להימנע באמצעות שימוש בטכניקות העבר ומחשבה נוספת על הסביבה על ידי שימוש בטכניקות של אדריכלות ירוקה. קיימת עלייה בהתעניינות העולמית בפיתוח של סגנון חיים אנושי

אדריכלות ירוקה – בנייה חכמה

פרויקטים של בנייה הינם מורכבים ומכילים משתנים רבים, זאת במיוחד בארצנו בה הבנייה מתמקדת בשימוש מאסיבי בבטון. האחריות המוטלת על כתפו של האדריכל היא רבה מכיוון שכל פעולה שנעשית טומנת מאחוריה השקעה רבה במשאבים כספיים וכמובן זמן. לכן, כל פעולת תכנון לקויה עלולה ליצור התעסקות מיותרת לאחר מכן וכל רעיון יצירתי ויעיל מכיל פוטנציאל לחסכון

בנייה ירוקה – בנייה אקולוגית

בעשורים האחרונים עלתה המודעות של המין האנושי בצורך לשמירה על הסביבה שלו. אחד הביטויים הדומיננטיים למודעות זו הינו – בנייה ירוקה.