בנייה ירוקה

בית אקולוגי

אחד מהבולענים הגדולים ביותר של אנרגיה במין האנושי הינו כל הקשור למגורים. בנייה, מגורים ופינוי פסולת, כל אלו ואחרים הינם צרכים אנושיים שגוזלים אנרגיה רבה ומחזירים בתמורה אשפה לטבע. בעשורים האחרונים גמלה במין האנושי הבנה כי שמירה על הטבע וחשיבה חסכונית תסייע לנו לא רק באיכות הסביבה, אלא גם בהוצאות ובנוסף לכך גם תתרום לבריאותנו.

בנייה אקולוגית

במאות האחרונות השתכללו שיטות הבנייה שלנו בשיעורים משמעותיים וחלה התגודדות מאסיבית של המין האנושי בערים. קדמה הינה דבר מבורך, אך לעיתים כשרצים מהר מאוד קדימה מותרים מאחור נזק מיותר שיכול להימנע באמצעות שימוש בטכניקות העבר ומחשבה נוספת על הסביבה על ידי שימוש בטכניקות של אדריכלות ירוקה. קיימת עלייה בהתעניינות העולמית בפיתוח של סגנון חיים אנושי

אדריכלות ירוקה – בנייה חכמה

פרויקטים של בנייה הינם מורכבים ומכילים משתנים רבים, זאת במיוחד בארצנו בה הבנייה מתמקדת בשימוש מאסיבי בבטון. האחריות המוטלת על כתפו של האדריכל היא רבה מכיוון שכל פעולה שנעשית טומנת מאחוריה השקעה רבה במשאבים כספיים וכמובן זמן. לכן, כל פעולת תכנון לקויה עלולה ליצור התעסקות מיותרת לאחר מכן וכל רעיון יצירתי ויעיל מכיל פוטנציאל לחסכון

בנייה ירוקה – בנייה אקולוגית

בעשורים האחרונים עלתה המודעות של המין האנושי בצורך לשמירה על הסביבה שלו. אחד הביטויים הדומיננטיים למודעות זו הינו – בנייה ירוקה.